Кариера

СТЕМ Академија е формирана 2014 година, која го промовира иновативното учење, едукација и личен развој. СТЕМ Академија спроведува високо едукативни и забавни програми, во кои децата ги учат клучните содржини, како и примена на најбараните вештини на 21-от век, како иновативно размислување, тимска работа, одлично комуникативно изразување и критичко размислување.

Се стремиме да ги привлечеме, мотивираме и задржиме кај себе исклучителните луѓе, покажувајќи почит кон нивната работа и резултати. Веруваме во личната иницијатива, одговорност и тимска работа. Бараме чесни и вредни луѓе кои се посветенина работата.

Апликација за кариера во STEM академија