Пријава

Ги подготвуваме денешните деца за предизвиците на иднината

Пријавете го вашето дете на бесплатен пробен час и видете како преку светски признатите програми на LEGO Education и Microsoft се стекнуваат најбараните вештини на 21 век притоа креирајќи кариерни можности за вашите деца

1.Се користат официјални програми на LEGO® Education и Microsoft, кои се проверени насекаде во светот.
2. Програмите се изготвени од стотици експерти за образование од целиот свет.
3. Прво и единствено Microsoft училиште во Македонија
4. Едукација преку решавање на реални и секојдневни проблеми низ игра
5. Охрабрување на децата за наоѓање на различни решенија и прифаќање дека неуспехот не е страшен
6.Обучен, искусен и посветен кадар кој континуирано се обучува и ги надградува своите знаења и вештини.
7. Мали групи организирани по возраст во креативна и безбедна околина
8. STEM Academy е најстара и најискусна организација која се бави со STEM едукација во Македонија

Програма за 5 и 6 год

Основни принципи на СТЕМ, социјален и емотивен развој

 • разберат основните научни концепти,
 • принципите на истражување и критичко размислување,
 • препознавање на емоциите и основните животни вештини за таа возраст.
 • Се користат специјализирани програми од LEGO® Еducation и специјални LEGO® Education коцки и механизми за таа возраст

Програма за 6 и 7 год

Математика и повеќе

 • Математички вештини и вештини за решавање на математички проблеми.
 •  логичко резонирање,
 • разглобување на математичките проблеми на поедноставни проблеми,
 • прецизност, применување на стекнатото знаење
 • визуелно и графичко претставување.
 • Се користат специјализирани програми од LEGO® Еducation и специјални LEGO® Education коцки и механизми за таа возраст

Програма за 8+ год

СТЕМ и животни вештини

 • Едноставни машини кои се користат секојдневно,
 • на каков начин истите функционираат и на кој начин секоја од нив ни ја олеснува работата.
 • запчаници, тркала, макари, лостови
 • кои се природните и научните принципи кои сето тоа го овозможува
 •  Се користат специјализирани програми од LEGO® Еducation и специјални LEGO® Education коцки и механизми за таа возраст

Програма за 11+ год

Едноставни и моторизирани машини

 • Проширување на знаењето за  механизмите и структурите .
 • запознавање со  изворите на енергија во реалниот свет
 • поставувањето на научни експерименти
 • изведување на научни испитувања
 • поттикнување на креативниот инженерски дизајн и критичко  размислување.
 • Се користат специјализирани програми од LEGO® Еducation и специјални LEGO® Education коцки и механизми за таа возраст

Општи податоци за програмите

Бројот на деца во групи изнесува минимум 4 и максимум 10 дечиња

Часовите се изведуваат еднаш неделно и се во времетраење од 75 минути во претходно договорени термини кои се фиксни до крајот на степенот.

Цената на чинење изнесува 2500 денари за 4 часа месечно (за наставата на англиски цената изнесува 3000 денари), за 2 деца од иста фамилија овозможуваме попуст од 20% по запишано дете.

Вкупниот број на часови изнесува 26 – 32 часа вкупно

Ве молиме пополнете го образецот за пријавување со сите барани информации во истиот