Дипломиран професор по одделенска настава на Универзитетот “Св. Климент Охридски’, со доквалификација за професор за англиски и албански јазик