Дипломиран Инженер по Електротехника на Електротехничкиот факултет при Универзитетот Кирил и Методиј Скопје