ПРИЈАВА ЗА БЕСПЛАТЕН ДЕМО ЧАС

Не се коцкајте со иднината на вашите деца ! Инвестирајте во стекнување на вештини и надоградба на Mindset, кои ќе ги однесат децата до успех. Вашите деца ги имаат истите можности како и останатите деца во светот, учејќи од програмите на лидерот во СТЕМ образование LEGO Education ®, во единствената македонска организација која е меѓународно СТЕМ акредитирана- STEM Academy ™

 Ние во STEM Academy ™ на ЕДИНСТВЕН начин ја поттикнуваме и насочуваме страста на децата за доживување и осознавање на светот, разменувајќи идеи со врсници со исти интереси. Децата на сопствен и креативен начин на размислување учат како да се прилагодат на промените и правилно да ги искористат можностите на науката и технологијата. Иднината им припаѓа на оние кои се подготвени. Пријавете го вашето дете на бесплатниот час во STEM Academy ™