noimage
Вашите деца ги имаат истите можности како и останатите деца во светот, учејќи од програмите на лидерот во СТЕМ образование LEGO Education ® во единствената организација која е меѓунарoдно СТЕМ акредитирана. Со можност за физичко присуство или on line


Дозволете им на вашите деца, учејќи од програмите на лидерот во СТЕМ образование LEGO Education ®, да ги имаат истите можности како и останатите деца во светот. Ние во STEM Academy ™ на ЕДИНСТВЕН начин ја поттикнуваме и насочуваме страста на децата за доживување и осознавање на светот, разменувајќи идеи со врсници со исти интереси. Децата на сопствен и креативен начин на размислување учат како да се прилагодат на промените и правилно да ги искористат можностите на науката и технологијата. Иднината им припаѓа на оние кои се подготвени. Пријавете го вашето дете на бесплатниот час во STEM Academy ™
УЧЕЊЕ НИЗ ИГРА

Со специјализирани ЛЕГО коцки/ЛЕГО софтвер се симулира ситуација и се учат да ги применуваат своите вештини во безбедна околина

ВИСОКО ИНТЕРАКТИВНИ

Нема предавањее туку коучинг, интеракацијата со специјализираните едукатори, но и помеѓу себе за да дискутираат околу сознанијата

СОПСТВЕН НАЧИН НА РАЗМИСЛУВАЊЕ

Децата учат како да се адаптираат на промени и увидат и искористат можности во животот

МЕЃУНАРОДНО АКРЕДИТИРАНИ СЕРТИФИКАТИ

Сертификатите издадени од STEM Academy се меѓунардоно признати насекаде во светот