ПРИЈАВА ЗА БЕСПЛАТЕН ДЕМО ЧАС

Направете ја иднината на вашите деца сигурна, овозможете им да ги имаат истите можности како и останатите деца во светот, учејќи од програмите на лидерот во СТЕМ образование LEGO Education ® во единствената организација која е меѓународно СТЕМ акредитирана. Со можност за физичко присуство или on line.
Дозволете им на вашите деца, учејќи од програмите на лидерот во СТЕМ образование LEGO Education ®, да ги имаат истите можности како и останатите деца во светот. Ние во STEM Academy ™ на ЕДИНСТВЕН начин ја поттикнуваме и насочуваме страста на децата за доживување и осознавање на светот, разменувајќи идеи со врсници со исти интереси. Децата на сопствен и креативен начин на размислување учат како да се прилагодат на промените и правилно да ги искористат можностите на науката и технологијата. Иднината им припаѓа на оние кои се подготвени. Пријавете го вашето дете на бесплатниот час во STEM Academy ™