2

Програми

2

5 и 6 години – Основни принципи на STEM, социјален и емотивен развој

5 и 6 години – Основни принципи на STEM, социјален и емотивен развој Основната цел на оваа програма е да овозможи на децата од оваа возраст да ги разберат основните…

Математика и повеќе (6 и 7 години)

Математика и повеќе (6 и 7 години) Математичките проблеми и математиката воопшто, може да претставува тежок научен концепт за секое дете. Децата најчесто имаат потешкотии да ги сфатат и разберат…

7+ години – Напредни принципи на STEM и животни вештини

7+ години – Напредни принципи на STEM и животни вештини Машините од едноставни до многу сложени нѐ опкружуваат во текот на целиот ден. Ние ги користиме постојано како наша дневна…

Вовед во Роботика

Вовед во роботика Со помош на програмите “вовед во роботика” децата практично ги применуваат принципите на науката, технологијата, инженерството, математиката и програмирањето за решавање на проблеми од секојдневниот живот користејќи…

Обновливите извори на енергија

12 + години – Обновливи извори на енергија Обновливите извори на енергија и моделите кои се предмет на изучување, овозможува на учениците да бидат млади научници, и да се вовлечат…

Едноставни и моторизирани машини

11+ години – Едноставни и моторизирани машини Програмата „Едноставни и моторизирани машини“ е наменета за деца над 11 години. Низ неа децата ќе ги прошират своите знаења за механизмите и…

Роботика – Mindstorms Education

Роботика – Mindstorm Степените од програмата на Mindstorms Education е наменета за учениците да дизајнираат, изградат, програмираат да ги тестираат своите решенија кои се базирани на LEGO® education елементи и…

Minecraft

Minecraft 9+ години Minecraft најчесто се објаснува со фразата “игра на песок“. Ова објаснува дека играта претставува виртуелен свет (виртуелна земја) во кој учениците созадаваат свои светови и искуства со…

2

Новости

2